مایع دستشویی و صابونی BestBist

مایع دستشویی هتلی 25 گرمی

جایگزینی مناسب برای صابون مصرفی هتلی و بیمارستانی

مایع دستشویی کرمی شفاف

در اندازه های 500 گرم ، 3500 گرم ، 10 لیتر و 20 لیتر( در انواع رایحه های مطبوع)

مایع دستشویی صدفی

در اندازه های 500 گرم ، 3500 گرم ، 10 لیتر و 20 لیتر( در انواع رایحه های مطبوع)

مایع دستشویی فومی

در اندازه های 500 گرم ، 3500 گرم ، 10 لیتر و 20 لیتر( در انواع رایحه های مطبوع)

Copyright © 2015 - www.bestbist.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI